Coachingpraktijk LifeMarks
Maak vandaag nog een afspraak Bel 06-420 244 57
#

Agressie op het werk

Wilt u als werkgever een veilige werkomgeving in plaats van agressie op het werk? In werkelijkheid is dit niet altijd zo!

Afspraak maken

Home » Agressie op het werk

Agressie op de werkvloer

Elke werkgever wenst voor zijn personeel een veilige werkomgeving waarin geen vormen van agressie of intimidatie voorkomt. Helaas kan dit steeds minder gegarandeerd worden en zullen organisaties zich moeten beraden op welke wijze zij willen zorgen voor hun werknemers.

LifeMarks – coach bij agressie in de zorg, onderwijs en dienstverlenende beroepen

Werknemers binnen deze sectoren hebben in meerdere mate te maken met emotioneel zwaar werk, agressie en werkdruk. Dit kan invloed hebben op de hoogte van het verzuim. Om uitval te voorkomen of succesvol te re-integreren, wordt de samenwerking met LifeMarks gezocht. Redenen hiervoor zijn: werknemer krijgt de ruimte om extern (gevoelsmatig meer vertrouwelijk) begeleiding te zoeken er zijn korte lijnen met leidinggevende of HR zodat er goed de regie kan worden gevoerd er doelmatig, oplossingsgericht wordt gewerkt zorg, onderwijs en dienstverlening tot het expertiseveld behoort.

Begeleiden van medewerkers

Juist het begeleiden van medewerkers na een incident, is de niche waarin LifeMarks Coachingspraktijk actief is. Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening die vaak de voorkeur heeft van medewerkers. Zeker op het moment dat er nog een taboe heerst op het inschakelen van hulp. Of de impact van het incident liever wordt ontkend. Daarnaast is de no-nonsense aanpak gericht op het verkrijgen van inzichten, het bieden van concrete handvatten en het versterken van zelfvertrouwen. Analyseren, weten en doen. Dit helpt het incident te verwerken en geeft de medewerker weer het zelfvertrouwen naar de toekomst.

Kiest u voor Lifemarks?

Wenst u LifeMarks in te zetten, dan zijn de afspraken het volgende:

Een medewerker wordt, meestal of door HR of door de leidinggevende, aangemeld bij LifeMarks(meestal telefonisch). Er wordt een omschrijving gegeven van het incident, of er sprake is van een ziekmelding en vanaf welke periode dit is, of de medewerker openstaat voor contact met LifeMarks en de benodigde contactgegevens van de medewerker.

Hierna neemt LifeMarks contact op met de medewerker en maakt indien gewenst een afspraak voor een intakegesprek. Na de intake volgt de offerte en bij akkoord hiervan start het traject. Het traject wordt afgesloten met een evaluatieverslag met eventuele aanbevelingen. Hierbij worden uiteraard de vertrouwelijkheidsregels in acht genomen.

De invloed van uw organisatie

De visie of het beleid van een organisatie speelt een belangrijke rol. Is de boodschap: blijf van ons personeel af!, en is daar ook alles op afgestemd, dan heeft dit een positief effect op de afname van geweld. Is het beleid hierin niet consequent, dan kan dit het geweld op de werkvloer in de hand werken.

 

Neem contact op