Coachingpraktijk LifeMarks
Maak vandaag nog een afspraak Bel 06-420 244 57
#

Hulp aan hulpverleners

Hulp aan hulpverleners komt zelden voor. Hulpverleners worden dagelijks geconfronteerd met (heftige) incidenten of agressie. Er wordt zelden stil gestaan bij de impact hiervan.

Afspraak maken

Home » Hulp aan hulpverleners en dienstverleners

Hulp aan hulpverleners en dienstverleners

Hulpverleners vragen niet om hulp; hulpverleners bieden hulp. In mijn praktijk spreek ik regelmatig hulpverleners die dagelijks geconfronteerd worden met (heftige) incidenten of agressie. Onderling wordt er wel over gesproken, over wat er is gebeurd, maar over de impact die het heeft, daar wordt zelden lang bij stil gedaan. Het is al snel: “ Het hoort nu eenmaal bij het werk”.

Hulp vragen een taboe

Dat hulpverleners zelf ook wel eens hulp nodig hebben, dat is eigenlijk vaak een taboe. “Wat ik een ander leer, dat zou ik zelf niet kunnen toepassen”? Zoals een hulpverlener het omschreef: ”Ik lijk wel een blinde vlek te hebben voor hulp vragen”. En als er dan na (te) lange tijd hulp gevraagd wordt, dan is het ook nog eens lastig om te accepteren. Want accepteren van de hulp, staat gelijk aan falen. Falen als mens, falen als hulpverlener. De identificatie met het werk blijkt vaak sterk. Zelfwaardering wordt gekoppeld aan de mate van succes op het werk. Het loslaten van het werk is moeilijk en kan leiden tot psychische, relationele en werkgerelateerde problemen.

Agressie in de zorg: Leer grenzen trekken!

Hulpverleners vragen niet om hulp; hulpverleners bieden hulp. Ik mijn praktijk spreek ik regelmatig hulpverleners die dagelijks geconfronteerd worden met (heftige) incidenten en/of ervaringen en agressie. Onderling wordt er wel over gesproken, over wat er is gebeurd, maar over de impact die het heeft, daar wordt zelden lang bij stil gedaan. Het is al snel: “ Het hoort nu eenmaal bij het werk”.

Grenzen worden steeds verder opgerekt, zowel de persoonlijke grenzen als die naar derden. Alsof eigenlijk het normaal is wat je is overkomen of wat een collega is overkomen. En dit kan zich ook doortrekken naar de privé-omgeving; een bijna overdreven empathie.

“ Mijn omgeving gaat er eigenlijk altijd maar vanuit dat ik voor alles begrip heb. Dat ik geen grenzen mag stellen. Iedereen alles kan maken. Overal zal echt wel een verhaal achter zitten of een reden, maar ik moet er rekening mee houden; ik moet er mee dealen. En wat ik daar van vind, of wat dat met mij doet? Tja….”

Juist door het steeds verleggen van grenzen wordt er niet of te laat aan de bel getrokken. Het wordt een opeenstapeling van problemen en klachten. Op het werk voelt men zich onveilig, thuis reageert men gefrustreerd, stress bouwt zich op. Niet zelden is ziekteverzuim het vervolg.

Neem contact op

Begeleiden van hulpverleners bij omgaan met agressie of incidenten in de zorg

Door 1:1 gesprekken leer je om te gaan met de impact die agressie of incidenten binnen het werk op jou heeft. Wat was de aanleiding, hoe is het tot een escalatie gekomen, wat was jouw reactie, hoe reageerden je collega’s of leidinggevende, is er aangifte gedaan en zo ja, door wie, wat is de aandacht die je hebt gekregen, waar loop je nu tegenaan? Het is van belang dat er aandacht voor je is, dat de ernst van wat jou is overkomen erkend wordt. Dat jij gezien wordt. Ik merk regelmatig dat als die aandacht, die erkenning er niet of in onvoldoende mate is, dat dit het traumatische gevoel versterkt.

“Ik werd gebeld door mijn leidinggevende. Ze vroeg hoe het met me ging, maar ze wilde vooral erg graag weten wanneer ik weer kwam werken”.

Het belangrijkste is: JIJ staat centraal. Niet de (jeugd) welzijnsinstelling waar jij voor werkt. Samen gaan we aan de slag.

De boodschap moet niet zijn “ agressie hoort erbij”, maar “agressie is niet normaal”. De aanpak moet zijn bij agressie en intimidatie op het werk: bespreken van het incident, de effecten die het op je heeft en op welke wijze jij invloed kan uitoefenen zodat jij weer grip krijgt, beter je grenzen leert stellen en met vertrouwen functioneert.

Coachen van hulpverleners

Naast begeleiden van hulpverleners na incidenten of bij agressie op het werk komen onderwerpen als een sterke identificatie met het werk, leren hulp vragen en grenzen trekken vaak aan bod. Ook het werk leren loslaten of Florence Nightingale de 2e …….als gedrag afleren zijn hulpvragen die regelmatig aan bod komen.